Händel Revue (2015)


In de Händel Revue staat het Europese genie Georg Friedrich Händel centraal,als muzikaal reisleider langs de grote politieke en muzikale evenementen van de achttiende eeuw.
Gecomponeerd in de zgn. ‘Italiaanse’ stijl, ‘vernieuwend, natuurlijk, dichtbij de gewone burger’, staat zijn muziek tegenover de meer hoofse, geaffecteerde en hoogdravende ‘Franse stijl’ van Rameau en Lully.
Het is de tijd van de opkomst van de bourgeoisie en van de sociale ideeën van de Eeuw der Verlichting. We laten de nieuwe stijlen horen waarvan Händel getuige was: opéra-comique uit Frankrijk en opera buffa uit Italië.

Klik hier om de flyer te downloaden